Αλλαγές στον αριθμό των εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές

 

Τροποποιητική απόφαση της υπό στοιχεία 6000/2/268-α’/ 08-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022 (Β’ 552), δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.